Industrial safety and security in mining industry

ӨНДІРІСТІК ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК САЯСАТТЫ ДАМЫТУ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ҮШІН АЭРОЗОЛЬ БӨЛШЕКТЕРІН ҰСТАУДЫ ОҢТАЙЛАНДЫРУ МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ КӘСІПОРЫН МЫСАЛЫНДА ӨНДІРІСТІК ЖАРАҚАТТАНУДЫ ТАЛДАУ ДОН ТАУ-КЕН БАЙЫТУ КОМБИНАТЫНДАҒЫ ЖАРАҚАТТАНУДЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУЫ ПУАССОННЫҢ ЫҚТИМАЛ ТАРАЛУЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ, ЖАРАҚАТ АЛУ ЫҚТИМАЛДЫҒЫН АНЫҚТАУ КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ – КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО РУДНИКА ЖАРАҚАТТЫ АЗАЙТУ МАҚСАТЫНДА МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТЕГІ ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ЖАРАҚАТТАРЫНЫҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ САРАПТАМАСЫ МЕН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІ BASIC MEASURES TO ENSURE SAFE MINING OPERATIONS AT THE ZHOMART MINE ANALYSIS MODELING OF THE HAZARDOUS SUBSTANCES IMPACT AFFECTING THE SHIFT TOWN OF THE KUMKOL FIELD КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКА ОПАСНОСТИ ТРАВМАТИЗМА НА АКТЮБИНСКОМ ЗАВОДЕ ФЕРРОСПЛАВОВ ҚАЗАҚСТАННЫҢ КЕН ШАХТАЛАРЫН ЖЕЛДЕТУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ