Техникалық талаптар

ISSN 2227-4766

Журнал мұқабаларында жарияланатын жарнамалық модульдердің ұсынылатын макеттеріне қойылатын техникалық талаптар

Мұқабаның бірінші беті.

Ұсынылатын модуль өлшемі 213*303 мм. Бұйымдағы өлшемі 210*297 мм. Кесілетін жиекке арналған бос жерлер: үстінен 3 мм, астынан 3 мм, оң жағынан 3 мм. «Өлі» аймақ үстінен 80 мм.

Мұқабаның екінші беті.

Ұсынылатын модуль өлшемі 213*303 мм. Бұйымдағы өлшемі 210*297 мм. Кесілетін жиекке арналған бос жерлер: үстінен 3 мм, астынан 3 мм, сол жағынан 3 мм. «Өлі» аймақ сол жағынан 8 мм.

Мұқабаның үшінші беті.

Ұсынылатын модуль өлшемі 213*303 мм. Бұйымдағы өлшемі 210*297 мм. Кесілетін жиекке арналған бос жерлер: үстінен 3 мм, астынан 3 мм, оң жағынан 3 мм. «Өлі» аймақ оң жағынан 8 мм.

Мұқабаның төртінші беті.

Ұсынылатын модуль өлшемі 213*303 мм. Бұйымдағы өлшемі 210*297 мм. Кесілетін жиекке арналған бос жерлер: үстінен 3 мм, астынан 3 мм, сол жағынан 3 мм.

Ескертпелер

«Өлі» аймақ облысында ешқандай маңызды ақпарат болмауы, тек фон болуы тиіс. Ұсынылатын модульдердің ажыратымдылығы – кемінде 300 нүкте/дюйм.

Журналдың ішкі беттерінде жарияланатын жарнамалық модульдердің ұсынылатын макеттеріне қойылатын техникалық талаптар

Толық бетке:

213*276 мм, барлық жағынан 6 мм – «өлі аймақ», яғни ешқандай маңызды ақпарат болмауы, тек фон болуы тиіс.

1/2 бетке (көлденең):

213*140 мм, «өлі аймақ» – оң жағынан, сол жағынан және астынан 6 мм.

1/2 бетке (тік):

106*276 мм, «өлі аймақ» – оң жағынан, астынан және үстінен 6 мм.

Ұсынылатын жарнамалық сипаттағы мақалаларға қойылатын техникалық талаптар

Таңбалардың болжалды саны – А4 бетінде 5400-5500.

Word мәтіндік редакторындағы А4 бетіндегі мәтін: кегль – 10, қаріп стилі – Times New Roman, жоларалық интервал – бір, өрістер – қарапайым. Иллюстрациялар графикалық форматтарда мәтіннен бөлек ұсынылады.