Байланыс

050026, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қарасай батыр к-сі, 146, 401-кеңсе

тел.: +7 747 343 15 02

Бас редактор
М.Ж. Битимбаев, mbitimbayev@mail.ru

Бас редактордың орынбасары
Л.А. Крупник, leonkr38@mail.ru

Бас редактордың орынбасары
Х.А. Юсупов,
yusupov_kh@mail.ru

Жауапты редактор
Ю.А. Бочарова,
Yuliya.Bocharova@interrin.kz
yuliya.a.bocharova@yandex.kz

Қоғаммен байланыс жөніндегі маман
(басылымда жарнамалық ақпараттар жариялау; ақпараттық қолдау;
ғылыми-өндірістік мақалалар жариялау, мерейтой иелерін құттықтау; басылымға жазу)
Т.С. Долина, Tatyana.Dolina@interrin.kz
post-dts@yandex.kz