КӨМІР ҚАБАТТАРЫНЫҢ ГАЗ БӨЛУІН ҚАРҚЫНДАТУ ӘДІСТЕРІ

https://doi.org/10.48498/minmag.2021.198.10.001

Көмір қабаттарының газ бөлінуін қарқынддату әдістері талданды. Газды алу технологияларының мәселелері қарастырылды. Өздігінше қазылым ретінде көмір қабаттарынан метанның тиімді коммерциялық өндірісін анықтайтын негізгі факторлардың бірі – кен орындарын өндірудің нақты тау-кен және геологиялық жағдайларына сәйкес келетін қабаттардың газ өндірісін қарқындату технологияларының параметрлерін анықтау және әдістерін таңдау болып табылады. Әлемдегі көмір шахталарының көпшілігінде ұқсас асқынулар бар. Олардың бірі-белгілі бір тереңдіктегі көмір қабаттарының нөлдік өткізгіштігі, бұл көмір қабаттарынан метан алудың дамуын тежейтін негізгі фактор болып табылады. Мұндай жағдайларда көмір қабатына әсер етудің тиімді әдістері мен технологияларын әзірлеу, оларды қайта өңдеу және газдың өнеркәсіптік дебиттерін қамтамасыз ету көмір саласы үшін өзекті міндет болып табылады, оны шешу үлкен ғылыми және практикалық қызығушылық тудырады.

Н.А. Дрижд, М. Рабатұлы, А.А. Кенетаева, Ю.Ю. Стефлюк