СЕРІКТЕСТЕРДЕН ЖАРНАМА

ІС-ШАРАЛАРДЫҢ АҢДАТПАЛАРЫ

Барлық көрмелерді қарау

ЖУРНАЛ ТУРАЛЫ

«Научно-производственное предприятие «Интеррин» ЖШС құрған «Қазақстанның кен журналы» 2003 жылдан бері басып шығарылады және осы уақыт ішінде мамандардың көзайымына айналып үлгерген. Бүгінгі таңда Қазақстанның өнеркәсіптік аймақтарында журналға жазылғандардың саны көп, олардың қатарында оқу орындары да бар. Журнал сондай-ақ Ресейде, Қырғызстанда, Өзбекстанда, Тәжікстанда таратылады. «Қазақстанның кен журналы» елдің инженерлік қоғамдастығы үшін сұранысқа ие болып, рейтингтік баспа қызметін атқарады; жазылу арқылы таратылады және оны тау-кен және металлургия профиліндегі көптеген кәсіпорындар алады, бұл олардың еншілес кәсіпорындарда қолданылатын жаңалықтардан хабардар болуларына мүмкіндік береді.

Журнал таралымы – 1500 дана, шығару мерзімділігі – жылына 12 нөмір, беттерінің саны – 52-ден 64 бетке дейін. Журнал басшылығы мен редакция алқасына Қазақстанның, Ресей мен Қырғызстанның жарылыс жұмыстары және тау-кен ісі саласындағы жетекші мамандары кіреді.

Журнал беттерінде жарияланатын мақалалар, соның ішінде жариялау үшін шетелден жіберілетін және тау-кен ісінің инновациялық дамуына арналған мақалалар жоғары бағаға ие болып, шикізат саласы жұмыскерлерінің білімін тереңдетуге және ақпарат өрісін кеңейтуге ықпал етті. Журнал мақалаларының авторлары білікті мамандар болып табылады, олардың өзекті мәселелерге қатысты көзқарасы Сіздің кәсіпорныңыздың сәттірек жұмыс істеуіне пайдалы болады деп сенеміз. Біздің журналымыздан ғылыми-техникалық жетістіктер және, ең бастысы, оларды тау-кен ісінде практикалық қолдану туралы пайдалы ақпараттар ала аласыз.

Журнал туралы толығырақ

Жаңалықтар

Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по обеспече...

Приказом №290 от 28.06.2022 г. «Горный журнал Казахстана» внесен в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности.

Толығырақ >

Уважаемые авторы!

На сайте https://orcid.org/register зарегистрируйте, пожалуйста, свой ORCID iD. Ниже представлена форма для регистрации.

Толығырақ >

НОВАЯ РУБРИКА!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ! СООБЩАЕМ ВАМ ХОРОШУЮ НОВОСТЬ: В НАШЕМ ИЗДАНИИ ВВОДИТСЯ НОВАЯ РУБРИКА – «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО». МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ ПРИНИМАЮТСЯ НА ОБЩИХ УСЛОВИЯХ! ТАКЖЕ СПЕШИМ СООБЩИТЬ, ЧТО ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ КАЗАХСТАНА БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ И РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ НЕ ТОЛЬКО ГОРНОМУ, НО И НЕФТЕГАЗОВОМУ ДЕЛУ. БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Толығырақ >
Барлық жаңалықтарды қарау

Мақалалар

IN-PIT CRUSHING AND CONVEYING TECHNOLOGY ADVANCEMENT FOR LOW-GRADE, HIGH-PERFORMANCE DEPOSITS AND CONVEYING SYSTEMS

https://doi.org/10.48498/minmag.2023.214.2.001

In-Pit Crushing and Conveying systems are well known and are described by their financial efficiency, reduced fuel consumption operating costs, transportation costs, and pollution compared to traditional dump truck frameworks. Fully portable frame for carrying and draining water in pits, including tractor, two universal installations: atomization and drainage installation. The innovations envisaged for priming uncoated raw peat enjoy the accompanying benefits: reduction in truck fleets; reduction of transportation costs; the ability to work hard with peat; eduction breaker energy consumption; eliminates the need to install water treatment equipment on the production line as the crushed water returns to the pit.

*Zh.D. Zhalbyrov, N.M. Zamaliyev, N.G. Valiev, A.T. Zhanseitov

Толығырақ >

СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СУРХАНДАРЬИНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА

https://doi.org/10.48498/minmag.2023.214.2.002

В статье рассматривается выраженное блоковое строение, обусловленное широким развитием региональных разломов и секущих их более мелких поперечных и диагональных трещин. Подтверждена актуальность проведения поисково-детальных сейсморазведочных работ методом общей глубинной точки в двухмерном и трехмерном пространстве с целью уточнения особенностей тектонического районирования между структурами и выявления новых, возможно перспективных объектов на нефть и газ в Сурхандарьинском нефтегазоносном регионе. Настоящая работа посвящена изучению тектоники и выявлению перспектив нефтегазоносности палеогеновых отложений Западного блока Сурхандарьинской мегасинклинали. На основе анализа и исследования результатов геологических, геофизических наблюдений и, особенно, материалов по пробуренным скважинам дается современное тектоническое строение и новая тектоническая схема районирования структур, рассматриваются особенности строения ряда локальных складок и перспективы их на нефтеносность.

*С.Т. Рузиев

Толығырақ >
Барлық мақалаларды қарау