Редакциялық саясат

«Қазақстанның кен журналы» мерзімді баспасөз басылымының редакциялық саясаты

Журналдың редакциялық саясатының негізгі қағидалары

Редакциялық алқа, рецензенттер және журнал авторлары ғылыми және жариялау этикасының жоғары стандарттарын сақтауға ұмтылады: редакция мен журнал авторларының өзара іс-қимылының ашықтығы, журналға кіретін барлық мақалаларды тәуелсіз сарапшылардың немесе редакциялық алқа мүшелерінің міндетті түрде рецензиялауы, жарияланымдарға еркін қол жеткізу.

Журналдың редакциялық алқасы өз жұмысында жариялау этикасы жөніндегі Халықаралық комитет Committee on Publication Ethics, ғылыми редакторлар мен баспагерлер қауымдастығы әзірлеген қағидаттарды басшылыққа алады, сондай-ақ беделді халықаралық журналдар мен баспалардың тәжірибесін ескереді.

Журнал редакциялық саясаттың келесі негізгі қағидаларына, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес шығарылады:

1. Редакцияның этикалық саясаты. Журналдың редакциялық алқасы өз қызметінде кәсібилік, объективтілік, ғылыми, бейтараптық принциптерін басшылыққа алады. Авторлар, редакциялық алқа мүшелері, журналдың бас редакторы ғылыми жарияланымды дайындауға және ғылыми зерттеу нәтижелері мен өндіріс практикасын таратуға байланысты тиісті этикалық міндеттемелерді атқарады. Редакцияның авторлармен өзара іс-қимылы ашықтық, адалдық, сыпайылық, әділдік және объективтілік қағидаттарына негізделеді.

2. Рецензиялау институтының болуы. Журналдың барлық мазмұны, жарнамалық және редакциялық жарияланымдардан басқа, редакциялық алқа мүшелері немесе тәуелсіз сарапшылар міндетті түрде екі рет соқыр рецензиялаудан өтеді.

3. Ақпараттық ашықтық. Журналдың сайтында редакция, бас редактор, редакциялық алқа туралы ақпарат, журналдың сипаттамасы, редакциялық саясат, мақалаларды ұсыну нысаны, ғылыми мақалаларды рецензиялау және жариялау тәртібі, журналда жарияланған барлық ғылыми және шолу мақалаларының толық мәтінді нұсқалары, басылымдардың ақпараттық ашықтығының қазақстандық және халықаралық стандарттарына сәйкес өзге де ақпарат ашық түрде жарияланады.

4. Авторлықтың этикалық өлшемдері. Басылымның авторлары оны жасауға көп қатысқан адамдар болуы керек. Барлық авторлар жариялауға келісім беруі керек (нысан сайтта орналастырылған). Авторлық құқық ҚР Азаматтық кодексіне сәйкес сақталады.

5. Этиканы бұзудың алдын алу. Редакциялық алқа, өзге рецензенттер, жариялау процесінің өзге де субъектілері әдепке жат мінез-құлықтың алдын алуға, журналдың этикалық қағидаларының бұзылуының, оның ішінде жариялау процесі субъектілерінің мүдделер қақтығысының, көшіріп алудың рұқсат етілген деңгейінен асып кетуінің, қате дәйексөз, плагиаттың, материалды қайта жариялаудың және т.б. алдын алуға және түзетуге ұмтылады.

Мақаланы жариялауға редакциялық дайындау міндетті болып табылады, әдеби және техникалық редакциялаудан, ресімдеудің жалпы қабылданған стандарттарының және журналда мақалаларды жариялау ережелерінің сақталуын бақылаудан тұрады. Редакция мақалалардың авторларымен оларды әдеби немесе техникалық түзетуді үйлестірмеуі мүмкін. Редакция мақала авторларымен пікірталасқа қатыспайды.

«Қазақстанның кен журналы» мерзімді баспасөз басылымының редакциялық саясатының мақсаттары мен міндеттері

  • жоғары халықаралық талаптарға сәйкес келетін рецензияланатын ғылыми-өндірістік басылымды дамыту;
  • тау-кен өндірісі, металлургия, геология және қоршаған ортаны қорғау ғылымы мен практикасын дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға жәрдемдесу;
  • ғылыми зерттеулер нәтижелерін және озық өндірістік тәжірибені жедел жариялау мүмкіндігін қамтамасыз ету, сондай-ақ барлық мүдделі тұлғаларға барлық жарияланған материалдарға ашық қол жетімділікті қамтамасыз ету арқылы ғылыми зерттеу жұмыстарының деңгейін және өндіріс тиімділігін арттыруға жәрдемдесу;
  • халықаралық ғылыми қоғамдастықтың топтасуына жәрдемдесу;
  • тау-кен өндірісі, металлургия, геология және қоршаған ортаны қорғау саласында кадрлар даярлау тәжірибесімен алмасу;
  • жарияланымдар сапасын арттыру;
  • әлемдік ғылыми кеңістікте тау-кен өндірісі, металлургия, геология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы негізгі жетістіктерді ілгерілету;
  • мемлекеттік және ағылшын тілдерінде авторлардың жариялау белсенділігін арттыру;
  • шет елдердің авторларын журналға жариялауға тарту;
  • журналдың шет елдерде таралу аясын кеңейту.

«Қазақстанның кен журналы»  мерзімді баспасөз басылымының мақалаларын мұрағаттау саясаты

Журналда жарияланған барлық авторлық материалдар журналдың меншікті сайтында орналастырылады, сондай-ақ http://www.elibrary.kz Бірыңғай электрондық кітапханаға енгізіледі.

Әділетсіз тәжірибеге қатысты саясат және мақалаларды кері тарту

Жосықсыз іс-әрекеттер деп редакция ең алдымен кез келген нысандағы плагиатты (оның ішінде өзін-өзі плагиатты), оның ішінде қайта жариялауды түсінеді. Мұндай факт анықталған жағдайда мақала жариялау процесінің кез келген сатысында қабылданбайды. Егер осы мән-жайлар мақала жарияланғаннан кейін анықталса, редакция авторға хабарлайды. Мақала автормен түзетілуі және тиісті белгісі бар басылымда орналастырылуы мүмкін. Автордың мақаланы түзетуден бас тартуы немесе бас тартуы мүмкін болмаған жағдайда, жарияланымның этикалық қағидаттарын бұзатын жарияланған материалды ретракциялау жүзеге асырылады.

Қарауға жіберілген барлық қолжазбалар жүйеде AntiPlagiarism.net. алдын ала тексеруден өтеді. Рецензиялауға көшіріп алу деңгейі рұқсат етілген ең жоғары деңгейден аспайтын – 30%-дан аспайтын мақалалар ғана жіберіледі.

Авторлық құқыққа қатысты саясат

Журнал ашық қолжетімді басылым болып табылады. Шығарылымдардың барлық материалдары жарияланады, бұл авторлық материалды құқық иеленушінің келісімімен тираждауға және кең оқырман аудиториясы үшін еркін қол жеткізуге мүмкіндік береді. Авторлық құқық авторда (авторлық ұжымда) сақталады.

Мүдделер қақтығысы туралы саясат

Мақала қарауға берілген кезде авторлар ықтимал мүдделер қақтығысы туралы, сондай-ақ зерттеуді жүргізуді қаржыландыру көзі туралы редакцияға хабарлауға міндетті. Редакция өз тарапынан рецензиялаудың объективті (екі жақты соқыр) рәсімін қамтамасыз ету және авторлармен бірдей аффиляциясы бар рецензенттердің мақалаларды қарастыруын болдырмау есебінен мүдделер қайшылығының болмауын қамтамасыз етуге міндеттенеді.