РЕКЛАМА ОТ ПАРТНЕРОВ

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Посмотреть все выставки

О журнале

https://doi.org/10.48498/minmag.2024.229.5.002

Мақалда қауіпті өндірістік апаттардың жазатайым оқиғалардың санының көрсеткіштері төмендемей, керісінше жылдан жылға артып жатқанын анықталынады. Бұл көрсеткіш соңғы 5 жыл арасы және 10 жыл арасындағы апаттарды қамтиды. Алынған ақпараттарға қарап, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласын­дағы мемлекеттік саясатты жетілдірудің қажеттілігі анықталады. Соған орай өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамалары қарастырылды. Тұжырымдама екі кезеңді қамтиды: бірінші кезең (2024-2026 жылдар) және екінші кезеңде (2027-2030 жылдар). Бұл кезеңдерде өнеркәсіптік қауіпсіздік деңгейін арттыру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру және өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша қажетті норма­тивтік-құқықтық базаны құру жөнінде айтылады. Қазіргі таңда өндірістік қауіпсіздіктің тиімділігін арттыру үшін іс-шаралар жасалуда.

*C.A. Сагидуллаев

Подробнее о журнале