ҚАЗЫЛМАҒАН КӨМІР ТАҚТАЛАРЫНАН МЕТАНДЫ ӨНДІРУДІҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕЛЕРІН ТАЛДАУ

https://doi.org/10.48498/minmag.2021.200.12.001

Мақалада көмір тақталарының метаның өнеркәсіптік өндіру бойынша әлемдік тәжірибеге талдау келтірілген, шетелдік көмір кен орындарымен салыстырғанда салыстырмалы талдау және геологиялық шамашарттарға салыстыру қарастырылған. Шетелдік елдерде көмір тақталарының метаның өндіру жобалары сәтті жүзеге асырылуда. Әлемнің жетекші елдерінің көмір кен орындарынан метанның болжамды ресурстарының бағасы келтірілген, метанды өнеркәсіптік жолмен алудың орындылығы дәлелденген. Көмір тақталарындағы метанның және дәстүрлі саңылаулар мен жарықшақтық жинағыштардағы табиғи газдардың қозғалысы, орналасуы жағдайындағы айырмашылықтар дәстүрлі газ және метан кен орындарын барлау мен игеру технологияларының айырмашылықтары алдын-ала айқындалатыны анықталды. Көмір тақталарын қазу жұмыстарын қауіпсіздендіру, халықты арзан отынмен қамтамасыздандыру және экологиялық ауыртпалықты төмендету арқылы әлеуметтік нәтижеге жетуге болады.

Р.Қ. Қамаров, Н.М. Замалиев, Д.Н. Камарова, О.А. Альханов